Rodičov, ktorí zvažujú domáce vzdelávanie detí, je v poslednej dobe stále viac. Akosi prestávame veriť inštitúciám a systému. Možno je to tým, že sme sa ich za ostatné desaťročia nabažili viac, ako by sa patrilo. A chceme mať vplyv na to, čo a ako sa naše deti učia. Vlastne, prečo nie, poviete si. Ale musí to mať nejaký systém, aby sa nenaučil každý niečo iné.

Ani peniaze nie sú všetko

Nikto z rodičov, ktorí plánujú tento spôsob vzdelávania iste nebude vyhľadávať na internete heslo súkromné jasle bratislava. Tento typ mamy alebo otca trávi prvé tri roky života svojho potomka doma, pretože to považujú za najdôležitejšie, oveľa dôležitejšie ako napríklad peniaze alebo kariéru. Podobné zariadenie by predstavovalo istý druh zlyhania ich rodičovskej autority. Ak však nevidíte nič zlé na tom, že sa venujete vlastným záležitostiam, zatiaľ čo deťom sa venuje vyškolený profesionál, pokojne si jedno z týchto miest vyberte. Za nemálo vašich peňazí tam dostanete presne to, o čom si myslíte, že je pre vášho potomka najlepšie. Malý kolektív, pravidelné a chutné jedlo, príležitosti k prirodzenému rozvoju. Už je len otázka, či to rovnako vidí aj váš maličký.